Get Adobe Flash player
Hata
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database

Psikolog ve Uzman Psikolog Kime Denir?

Psikolog ünvanı Türkiye’de ve birçok ülkede bir üniversitenin psikoloji bölümünde en az dört yıllık bir lisans programından mezun olunarak elde edilir. Lisansı başka bir bölümden olan ancak psikolojide yüksek lisans veya doktora yapan kişiler de psikolog ünvanını edinebilir.(Doç.Dr. S.M. Değirmencioğlu /Bilgi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü) Psikolog ünvanı ile bir alanda uzmanlaşmış ve yetkilendirilmiş olmak arasında önemli bir fark vardır.

Bir psikoloji bölümünden en az dört yıllık bir lisans programını bitirerek mezun olan kişi önemli bir bilimsel ve mesleki yetkinlik kazansa ve bu nedenle psikolog ünvanını alsa da daha fazla eğitime gereksinim duyar. (Kerem Doksat Hocanın belirttiği gibi, 4 yıllık lisans eğitimi kişiye herhangi bir sağlık sorununa el atma imkanı tanımaz.) Çünkü lisans eğitimi gerek araştırma gerekse uygulama açısından gerekli yeterliği kazandıran deneyimi ve derinlemesine bilgiyi kazandırmaz. Bu yüzden yetkinleşme ve uzmanlaşma açısından lisansüstü eğitim bütün dünyada artık bir zorunluluk haline gelmiş bulunmaktadır.

Bir yüksek lisans programından mezun olan kişiler İngilizcede “master” Türkçede ise “uzman” sıfatlarını elde ederler. Bu sıfatların iletmek istediği özetle kişinin bir alanda uzmanlaştığı ve o alana “hakim” bir profesyonel konumuna geldiğidir( Doç.Dr. S.M. Değirmencioğlu /Bilgi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü). Psikologlar “eğer özel eğitimlerle, kurslardan ve çalışma gruplarından geçerek eğitilirlerse, belli testleri uygulayabilir ve/veya sâdece psikoterapi yapabilirler(Prof.Dr.M.Kerem Doksat). Buradan, Psikologların da ancak uzmanlaştıktan sonra ve belli deneyimleri kazanmak üzere psikoterapi eğitimleri aldıktan sonra danışmanlık yapabilecekleri gibi bir sonucu çıkartmak mümkündür.