Get Adobe Flash player
Hata
 • Unable to load Cache Storage: database
 • Unable to load Cache Storage: database
 • Unable to load Cache Storage: database
 • Unable to load Cache Storage: database

 

HİPNOTİK YENİDEN İŞLEME TERAPİSİ; HYT

Ve

İLERİ HİPNOZ TEKNİKLERİYLE

*BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI HİPNOTERAPİ

 KURSLARIMIZ DEVAM EDİYOR...

Yeni eğitim tarihleri: 

15-16 Haziran  HYT Uygulamalı Atölye Çalışması. ANKARADemora Otel

22-23 Haziran İSTANBUL  İleri Hipnoz Teknikleri; Çatışma ÇözücülerWorkshop

14-15 Eylül   ANTALYA    HYT    Workshop

Yeni;  İSTANBUL VE ANKARA KAYITLARI DEVAM EDİYOR...

BECERİ KAZANDIRMA VE /VEYA GELİŞTİRMEYE YÖNELİK UYGULAMA TEMELLİ BİR KURSTUR.

  Kombine tedavilere hipnozun ilavesi uzun yıllardan beri batıda kullanılmaktadır (Lynn ve Kirsch, 2006;  Bryant, 2008/2015;  Alladin, 2008/2013; Schoenberger, 2000). BDT’ye hipnozun ilave edilmesiyle artık Bilişsel Davranışçı Hipnoterapi (BDH) olarak adlandırılan bu kombine uygulama; duygu durum bozukluklarından, anksiyete bozuklukları ve cinsel işlev bozukluklarına kadar BDT’nin etkili olduğu bir çok ruhsal sorunda BDT’ye iyi bir yardımcı olarak kullanılmaktadır. 

Özellikle depresyon ve kaygı bozuklukları üzerine yapılan çalışmaların meta analitik incelenmesinden elde edilen sonuçlar etkileyicidir. “Bilişsel davranışçı hipnoterapi uygulanan denekler, hipnotik olmayan tedaviye tabi tutulan deneklerden en az %70 daha iyi bir iyileşme göstermiştir” (Barabasz & Watkins, 2005/2017). 

Bu ve diğer bazı çalışmalar bilinen terapi yöntemlerine hipnozun ilave edilmesinin tedavi etkinliğini artırdığını göstermektedir. Eğitim ve kurslarımızda bu gerekçelerden hareketle belli bir teorik temel üzerine daha çok pratiğe yönelik eğitimler verilmektedir.

Kurslarımız; katılımcılara ileri hipnoz teknikleriyle Bilişsel Davranışçı Psikoterapi (Farkındalık terapileri ve Metakognitif yaklaşımları da içerecek şekilde) tekniklerini beraberce uygulayabilme becerisini kazandırmayı amaçlamaktadır. Buradaki entegrasyon basit bir teknik birleştirme uygulaması değildir. Kanıta dayalı uygulamalar bütününden oluşmaktadır.

Kursumuz 3 modül üzerinde şekillenmektedir. Her modül kendi içinde uygulamaya yönelik ATÖLYE mantığı ile verilmekte olup süpervizörler eşliğinde işlenmektedir. Her modül kendi içinde ayrı bir çalışma olduğundan kendiniz için uygun bir modülü seçebilirsiniz. Her Modül için ayrı bir katılım belgesi düzenlenmektedir. 

Kurslarımız, teorik temel eğitimlerinin pratik uygulamalarla zenginleştirildiği bir anlayışla sunulmaktadır. Videolar eşliğinde Pratik uygulamalara yer verilen kurslarda, her kursiyerin süpervizörler eşliğinde ikili uygulamalara katılması sağlanmaktadır. Her bir modülün tamamlanmasıyla, katılımcıların öğrendiklerini hemen uygulamaya başlamaları hedeflenmektedir.

Modüllerde İşlenecek Olan Konular 

İleri Hipnoz Teknikleriyle Bilişsel Davranışçı Hipnoterapi Kursları Modül (1-3) Konu İçerikleri

 • Bilişsel Davranışçı Hipnoterapi (BDH) ne yapar?
 • Otomatik düşünce kaydı üzerinden uygulamalı çalışma
 • Nöroplastisiteye Dayalı Psikoterapi uygulaması
 • BDH bağlamında Anksiyete Bozukluklarının Tedavisi
 • BDH bağlamında Duygudurum Bozukluklarının Tedavisi
 • Hipnotik Yeniden İşleme Tekniği (HYT) (Anksiyete Bozuklukları, Fobi ve Travmalarda) 
 • İmge Terapi Sorunların Teşhis ve Çözümlenmesinde
 • Hipnotik Keşif Tekniği
 • İnsüksiyon teknikleri
          -Klasik
          -Sohbetsel
          -Hızlı
 • Regresyon Terapi
 • Af Terapi
 • Parts Terapi
 • Reintegrasyon Terapi
 • Telkin Formülasyonu
 • Tekrar Canlandırma (Revivification)
 • Hipnotik Swish Tekniği
 • Dinamik Zihinsel Canlandırma
 • İmaginative Desentisisation
 • Hipnotik Farkındasızlık Tekniği
 • Çeldirici Dil Tekniği
 • Progressive Self Sugestion Tekniği
 • BKKT Terapi Formülasyonu

Süpervizyon Desteği

Bu tür beceri kazandırma eğitimleri için vazgeçilmez olan süpervizyon uygulamaları kursiyerler, eğitimlerini tamamladıktan sonra da kesilmemekte ve eğitimciler tarafından verilen süpervizyon desteği devam etmektedir.

Eğitim Tarihleri ve Eğitim Yeri

Kurslar aksi belirtilmedikçe önceden belirtilen tarihlerde ve hafta sonları gerçekleştirilmektedir. Kurslar şimdilik İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da düzenlenmektedir. Talebe bağlı olarak diğer illerde de açılabilir. (Tarih, yer ve ön kayıt için lütfen DUYURULAR bölümüne bakınız.)

Kurs Materyalleri

Eğitimlerde kullanılacak materyaller ve kitap önerileri önceden kursiyerlere bildirilmekte olup uygulama metinleri kurslarda ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Katılımcılar kurs sonrasında www.bilisselhipnoterapi.com adresine üyelik hakkı kazanmakta ve üyelere özel (yazılı föy, telkin örnekleri, indüksiyon yöntemleri, kitap, video, v.d.) materyallere ulaşabilmektedirler.

Bilişsel Davranışçı Hipnoterapi Kurslarına kimler katılabilir?

Bu kurs bir beceri kazandırma kursudur. Bu yüzden alan dışı kişiler bu kursa katılamazlar. Hekimler, Psikologlar ve PDR bölüm mezunlarıyla, ilgili bölümlerin son sınıf öğrencileri başvurabilirler. Modülleri başarıyla tamamlayan kursiyerlere kurs sonunda beceri eğitimine katıldıklarına ilişkin katılım belgesi verilmektedir. 

Eğitimciler

Dr. Haluk ALAN

Dr. Sinan GÜZEL

 

                                   Detaylı bilgi için: Dr. Haluk ALAN   /   0 505 5759872

 

HİPNOTİK YENİDEN İŞLEME TERAPİSİ: HYT

HYT; bilinç ile bilinçaltını beraberce işe koşan ve çift yönlü uyarımlarla bazı hipnotik tekniklerden oluşan bütüncül bir yaklaşımdır. Bu uygulamada hipnotik bazı teknikler eşliğinde çift yönlü uyarımlarla ilgili problem üzerinde desensitizasyon elde edilmektedir.

Beyinde doğuştan var olan bir bilgi işleme sisteminin varlığı göz önüne alındığında olumsuz yaşam deneyimleri ya da travmaların beynin fiziksel bilgi işleme sisteminin biyokimyasal dengesini bozmuş olabileceğini söylemek mümkündür. Bu dengesizlik bilgi işleme sürecinin bir çözüme ulaşmasını engelleyebilir. Travmatik süreçler; olağan uyum mekanizmalarının bozulmasına yol açar. Otörler; bu sürecin bilgi işlemeyi durduğu, bilgiyi anksiyete oluşturan orijinal haliyle dondurduğunu (DÜĞÜM) öne sürmektedir(Shapiro, 2016).

Travmatik olaylar, olumsuz yaşam deneyimleri  ve geleceğe yönelik olumsuz beklentiler bilgi işleme sisteminde tıkanmaya yol  açtığında artık orada yeni bir işlemlemeye gereksinim doğar. Yeniden işlemleme yapılmadığında süreç,  ego-distonik haliyle kalır. Amaç, sürecin egoya uyumlu hale getirilmesidir. Bu konuda Alladin (2013) şöyle der; “…Gevşeme ve rahatlama yetmez, tedavinin önemli olan parçası; travmatik olan olayı (anıyı) yeniden işlemektir. Yeniden işlemleme yaptığınızda kaygı düzeyiniz azalır.”

Adaptif olmayan bilgi ya da bellek ağları bu yöntemle işlemlenerek egoya uyumlu hale getirilebilirler. Uygulamanın bu aşamasında imajinatif hipnotik tekniklerin terapiye yardımcı olarak kullanılmasının olumlu klinik yansımaları çalışma boyunca gözlenmiştir.

Düşük özsaygı ve öz-yeterlilik unsurlarıyla birlikte psikolojik işlev bozukluğu sinir sisteminde depolanmış bilgiden kaynaklanır. ÇYU ile bu bilgiye ulaşılır. Bilgi işlenir ve çözümlenir. Bilgi dönüşüme uğradıkça resim ve görüntü değişir. Canlılığı kaybolur ve hatta resim silinebilir. Süreç, Egoya uyumlu hale gelir. Duyarsızlaşma sağlandığında kendilik inancında (Ank. Boz. “Yaralı Kendilik Modeli”) düzelme başlar. Pozitif inanca olan inanç artar.

Bu terapi tekniğinde hedef sadece duyarsızlaştırmadan ibaret değildir; otohipnozla geleceğe yönelik çalışmalar yapılmakta, “Bilinçli Farkındalık” anlayışından hareketle kişinin şimdiye odaklanması ve yaşama uyumu sağlanmaktadır. İşlemlemeden sonra birey, anısını ya da geleceğe yönelik öngörüsünü olumsuz duygulanımdan arındırarak salt bir anı gibi ya da gelecekte yapacağı bir iş ya da yaşayacağı olağan bir durum gibi algılayabilmektedir.

HYT, anksiyete bozuklukları, travmalar ve fobiler başta olmak üzere olumsuz yaşam deneyimlerinin yarattığı duygusal bozukluklar ve gelecek yönelimli olumsuz yaşam beklentilerinin terapisinde kullanılabilir.

HYT, beş evrede gerçekleştirilir;

1-            Danışan geçmişi, değerlendirme, hazırlık,

2-            Hipnoz ve ÇYU ile kendilik değerliliği uygulaması,

3-            Çift Yönlü Uyarımlarla ve hipnotik tekniklerle yeniden işlemleme,

4-            Kendilik değerliliği ve bedensel uyum alımı,

5-            Otohipnoz ve sonlandırma.

Sonuç olarak HYT; geçmişten ders almayı, mevcut uyaranlara karşı duyarsızlaşmayı ve geleceğe güvenle bakabilmeyi sağlar

Kaynakça

•             Alladin, A., Heap, M. (1991). Hypnosis and depression. In: Heap, M., Dreyden, W. (edi.).  Hypnotherapy : a handbook (pp.49-67) Milton Keynes: Open University Press. 

•             Alladin, A. (2013). Açıklamalı Hipnoterapi (Çev. P.Tunalı). Psikoterapi Enstitüsü Eğitim

Yayınları No.99. (Eserin orjinali 2008’de yayımlandı).

•             Kavakçı, Ö. (2012). Ruhsal Travma Tedavisi için EMDR. Hyb. Ankara.

•             Shapiro, F. (2016). EMDR. Okuyanus. İstanbul.

 

              Grand, D. (2005). Işık Hızında Duygusal İyileşme. Kuraldışı yayınları. İstanbul.

 

HYT  Uygulamalı Eğitimi

Hipnotik Yeniden işleme (Tekniği) Terapisi ;HYT

Hipnotik Yeniden işleme Terapisi, HYT; bilinç ile bilinçaltını beraberce işe koşan ve çift yönlü uyarımlarla bazı hipnotik tekniklerden oluşan bütüncül bir yaklaşımdır.Olumsuz yaşam deneyimleri ya da travmaların beynin fiziksel bilgi işleme sisteminin biyokimyasal dengesini bozduğu söylenmektedir. Otörler; bu sürecin bilgi işlemeyi durduğunu ve bilgiyi anksiyete oluşturan orijinal haliyle dondurduğunu (DÜĞÜM) öne sürmektedir(Shapiro, 2016).

Bu gibi durumlarda yeni bir işlemlemeye gereksinim doğar. Yeniden işlemleme yapılmadığında süreç,  ego-distonik haliyle kalır. Amaç, sürecin egoya uyumlu hale getirilmesidir. Bu konuda Alladin (2013) şöyle der; “ (Bu gibi durumlarda) …Gevşeme ve rahatlama yetmez, tedavinin önemli olan parçası; travmatik olan olayı (anıyı) yeniden işlemektir. Yeniden işlemleme yaptığınızda kaygı düzeyiniz azalıyor.”

HYT, anksiyete bozuklukları, fobiler ve travmalar başta olmak üzere olumsuz yaşam deneyimlerinin yarattığı duygusal bozukluklar ve gelecek yönelimli olumsuz yaşam beklentilerinin terapisinde kullanılabilir (Alan, 2018).

 A M A Ç

Terapistlere, terapilerinde kullanabilecekleri hızlı, kalıcı ve somut sonuçlar elde etmeyi amaçlayan entegratif bir terapi tekniğini öğretmektir. Tek modül ve 2 tam günden oluşan eğitimde; kısa teorik bilginin yanı sıra öncelik birebir uygulamalara verilecektir.

Kursiyerler hasta ile karşılaştıkları andan, seans sonu geri bildirim almaya kadar terapinin tüm safhalarını birebir uygulama ve videolar eşliğinde takip edebileceklerdir. Supervizörler eşliğinde eğitimde uygulamalar yapılacaktır. Amaç, kurs bitiminde terapistlerin danışanlarına HYT uygulamasını çekinmeden yapabilecekleri beceriyi kazandırmaktır.

 

K A P S A M

HYT’nin tanımı, teorik alt yapısı ve uygulama alanları

Çift Yönlü Uyarım ve etkileri

HYT’de hipnozun yeri ve uygulama biçimi

HYT protokolü ve kullanım çalışması

HYT Uygulamaya giriş

Güvenli yer çalışması

Çift yönlü uyarımla hipnozun entegrasyonu

Posthipnotik otohipnoz uygulaması

Zor vakalarda HYT uygulamasına ek teknikler

 

EĞİTMENLER

Dr. Haluk ALAN

Dr. Sinan GÜZEL

 

H E D E F  G R U P

Doktorlar, Diş Hekimleri, Psikologlar, Psikolojik Danışman ve Rehberler, Klinik Psikoloji, Uygulamalı Psikoloji ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanlarında lisans ve/veya yüksek lisans mezunları ve son sınıf öğrencileri.

K A T I L I M C I   S A Y I S I

20 kişi

Kayıtlar kişi sayısı ile sınırlı olduğu için ödeme ve başvuru sırasına göre kabul yapılacaktır.

 

S Ü R E

Kurslar, aksi belirtilmedikçe sabah 09 ila akşam 17 saatleri arasında gerçekleştirilir.

 

S E R T İ F İ K A S Y O N

Katılımcılara eğitim sürecindeki çalışma performanslarına bağlı olarak Katılım Belgesi verilecektir.

 

 

BİLGİ ve KAYIT İÇİN

www.drhalukalan.com

www.drsinangüzel.com

0 505 5759872

0505 2555806

 

E Ğ İ T İ M   Y E R İ

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa

 

K A T I L I M   Ü C R E T İ

 

1000 T.L.+kdv

 

YENİ KİTABIM

Terapi Odası Notları: İLİŞKİLER

Çıktı!

http://www.dr.com.tr/Kitap/Iliskiler/Haluk-Alan/Egitim-Basvuru/Aile-Cocuk/Kadin-Erkek-Iliskisi/urunno=0000000700726

http://www.kitapyurdu.com/yazar/dr-haluk-alan/189721.html

Arka Kapaktan...

Elinizdeki bu kitap, psikoterapist Dr.Haluk Alan’ın kadın erkek ilişkileri perspektifinde; ilişkiler ve sorunların çözümüne yönelik danışan görüşmelerinden esintiler ışığında kurgulanan hikâyeler ve denemelerinden oluşmaktadır.

Bu kitapta içimizden birilerinin iç dünyalarındaki yaşantılarına şahitlik ederken, aynı zamanda bir psikoterapistin terapi süresince yaşadıklarına, üzüntülerine, kızgınlıklarına, kırgınlıklarına ve sevinçlerine yani insan oluşuna tanıklık edeceksiniz.

Bu kitaptan sonra psikoterapistler ve onlardan terapi desteği alanlara bakışınız eskisi gibi olmayacak.

*****

Kitaptaki her bir bölümde değişik hayatların hikayeleri mutlaka bizim iç dünyalarımızla ve yaşadıklarımızla kesişiyor. Kendimizi, eşimizi, ailemizi ve insanlığı bir nebze de olsa daha farklı perspektiflerden kavramak ve hissetmek istiyorsak bu güzel çalışmayı bir solukta okuyalım derim.

Yazarı nice eserler üretmesi ve danışanlarının şifalarına vesile olması dileği ile tekrardan tebrik ediyorum.

Uzm. Dr. Tahir ÖZAKKAŞ

Psikoterapi Enstitüsü Başkanı. Psikiyatrist/Psikoterapist

*****

Bu kitap, psikoloji,hipnoterapi,psikoterapi ve aile terapisi başlıklarına öncelikle değer veren hekim ve psikologlarımız için önemli bir belge  ve bilgi kaynağı.

Dt. Ali Eşref MÜEZZİNOĞLU

Üsküdar Üniversitesi

 

 

GAZETE YAZILARI ve MAKALELERİM için lütfen; 

http://www.milliyet.com.tr/dr--haluk-alan-uzman-klinik-psikolog/iliskiler/pembenar-yazilari/

http://blog.milliyet.com.tr/drhalukalan

http://www.drttv.com.tr/index.php?icerik=97

 

Sayfalarını Ziyaret Ediniz.

 

 

CİNSEL TERAPİLER

VAJİNİSMUS       &       ERKEN BOŞALMA 

Kadınlarda cinsel birlikteliğin sağlandığı anatomik bölge olan vajinayı çevreleyen kaslarda, istemsiz ve ısrarlı bir şekilde meydana gelen kasılmalar ya cinsel birleşmeyi toptan engellemekte ya da cinsel birliktelik gerçekleşse bile ağrılı olmasına yol açmaktadır. Bu duruma vajinismus adı verilir. Vajinismusta kasılma sadece vajinanın çevresindeki kaslarla sınırlı kalmamaktadır. Cinsel birlikteliği gerçekleştirememenin verdiği kaygı ya da olabilecekler karşısındaki  korku nedeniyle tüm vücutta bir kasılma, gerginlik ve ruhsal bir endişe ve çoğu zaman panik durumu söz konusudur. Vajinismusta penis vajen birleşmesi klasik olarak gerçekleşmemektedir. Bu durum eşler arsında sorunlara yol açmaktadır. Son derece kısıtlı gerçekleşen cinsel yaşam her iki tarafa da tat vermemektedir.

 

"Ya acırsa, ya kanarsa" gibi çoğu zaman geçmiş dönemlere ait korku ve endişeler kişilerin olması gerektiği gibi davranmalarının önüne geçmektedir. Vajinismus hastalarının çoğunda jinekolojik muayene bile zorlukla  yapılmaktadır. Çoğu kişi kendilerine anlatılan ya da bir şekilde duydukları yanlış bilgilerin esiri olmaktadırlar. Duyulanların bir çoğunda ağrı, acı ve kanama hikayeleri vardır. Her ne kadar duyulanların tamamına yakını gerçeği yansıtmıyor olsa da, kişilerin çoğu kendilerinde de aynı ağrı, acı ve kanamaların olacağına inanırlar. Hatta kızlık zarlarının yırtılması, parçalanması (!) sonucu dayanılmaz bir acı ve kanamanın olacağı şeklinde beklenti anksiyetesi yaşarlar. Bu durumda kendini koruma iç güdüsüyle kişi cinsel ilişkiden uzaklaşır. Kişiler kimi zaman tiksintiye kadar varan tepkiler geliştirirler.

Çoğu kişi cinsel birliktelik (ve hatta muayene esnasında) bacaklarını çapraz hale  getirir ilişki ve muayeneyi engeller. Cinsel birlikteliğin ön sevişme aşamasında çoğu zaman sıkıntı yoktur. Ancak tam penis vajen birleşmesi gerçekleşecekken kişi vajen kaslarını tamamen kasarak ilişkiyi engeller. Aslında vajinismus hastalarının çoğunda, istemesine rağmen gerçekleşmeyen birlikteliğin istemsiz bir şekilde vajen çevresindeki kasların kasılmalarından kaynaklandığı söylenebilir. Cinsel mitlerden psikodinamik açılımlara kadar bir çok varsayım vajinismus gelişmesinin nedeni olarak görülmektedir.

Vajinismus nedeniyle biten ya da bitmeye yüz tutan evlilikler vardır. Oysa tedavi edilebilen bir hastalık olarak vajinismus, cinsel işlev bozuklukları içinde değerlendirilen ve nadir görülen bir durumdur. Cinsel birlikteliğin sağlanamaması nedeniyle kadınlar kendilerini eksik hissettiklerini söylerken, toplumsal açıdan da tamamlanmamış ya da gerçekleşmemiş evlilik olarak değerlendirilmektedir. Başlangıçta geçici olarak kabul edilmesine ve sorun olarak görülmemesine rağmen zamanla olumlu bir sonucun alınamaması eşler arasında sıkıntı yaşanmasına yol açar. Oysa tedavi için doğru bir adrese gidildiğinde vajinismus tedavi edilebilmekte ve mutlu bir cinsel yaşam mümkün hale gelmektedir.

Zarın cerrahi operasyonla kesilmesinden cinsel birliktelik öncesi alkol alımına kadar pek çok yöntem denense de bu yollarla tedavi çoğu zaman mümkün olmamaktadır. Halk arasında konuşulan yöntemlere itibar edilmemelidir. Tedavide psikolojik boyut ihmal edildiğinde sonuç genelde olumsuzdur. Vajinismusun gelişimi üzerine ileri sürülen varsayımlardaki çeşitlilik gibi, tedavide de doğal olarak bir çok faktör dikkate alınmalıdır. Bu yüzden vajinismusta genelde önerilen tedavi yöntemi; “bütüncül yaklaşım” olarak görülmektedir. Psikodinamik temelde,  psikoeğitimle desteklenen bilişsel davranışçı terapi yöntemlerinin daha iyi tedavi etkisi sağladığına dair yayınlar vardır.

Tedaviye uyum ve başarıda bir çok faktör rol oynamaktadır.  Bu alanlarda alınan eğitimlerin yanısıra terapistin hasta ile kurduğu terapötik ilişki ayrı bir önem kazanmaktadır. Bu yüzden her psikoterapi sürecinde olduğu gibi burada da psikoterapi uygulaması bir sanattır.  Maalesef bazı kişilerin aldıkları eğitimlerden sonra meslektaşlarına gönderdikleri yazılarla hasta toplama gayreti içinde olduklarını görüyoruz. Hastanın bizzat kendisinin tercih etmediği ve yönlendirildiği bu tip “simsarlı”  ilişkilerin vajinismus gibi ayrı bir hassasiyet gerektiren tedavilerde hastaya yarardan çok zarar verdiği kanaatindeyim.

Kaynaklar:

                Prof. Dr. M.Hakan TÜRKÇAPAR. 2011. Bilişsel Davranışçı Terapi ders notları.

                Doç.Dr. Cebrail KISA. 2010 Vajinismus. CK yayınları. Ankara.

                H.Singer KAPLAN. 2010. Cinsel Terapi El Kitabı. CK yayınları. Ankara.

                R.O. STANLEY.2005. Cinsel Bozuklukların Tedavisinde Hipnoz Kullanımı. Klinik Hipnoz. Psikoterapi ve Hipnoz Derneği Yayınları.

 

Erken Boşalma

Erkeklerde en yaygın görülen cinsel problemlerden biridir. Erken boşalma halk arasında her ne kadar boşalma süresinin kısalığı ile tanımlanıyorsa da bu çok doğru bir yaklaşım değildir.  Erkeğin cinsel ilişkilerinin bir çoğunda denetimsiz ve kontrolsüz olarak boşalmasına Erken Boşalma demek daha doğru bir tanımlama olabilir. Burada sözü edilen  denetimsiz ve kontrolsüz boşalma; penis vajina birlikteliğinden hemen önce yada sonrasında kişinin boşalma refleksini kontrol edemeyip ejekülasyonun(boşalmanın) gerçekleşmesi şeklinde gerçekleşmektedir.

Bir erkekde erken boşalma probleminden bahsedebilmemiz için esas ölçü en az altı ay düzenli bir cinsel birliktelik yaşanmasıdır.Erkeklerde ereksiyon kadınlarda vazokonjesyon dedigimiz durum istemli bir şeklilde kontrol altına alınamaz. Kişi cinsel uyaranın sahasına girdiginde bu durum kişiden bağımsız bir şekilde gerçekleşir, ama boşalma ve orgazm dedigimiz refleksler kontrol altına alınabilir bir süreçtir. Kişi orgazmı ve boşalmayı tıpkı idrarını tutması gibi erteleyebilir ve bunu ögrenebilir. Erken boşalmada cinsel terapiye yanıt oldukça iyidir.  

 ERKEN BOŞALMANIN BELİRTİLERİ

 • Kontrolsüz ve denetimsiz bir şekilde boşalma
 • Cinsel tatminde azalma ve isteksizlik
 • Değersizlik ve yetersizlik duygularını belirgin bir şekilde hissetme
 • Suçluluk ve utanç duyma
 • İkinci bir cinsel ilişki için ısrarcı olma
 • Ön sevişmeden kaçınma
 • Cinsel ilişkinin tahrik eşiğini düşük tutma eğilim  
 • Rutin,alışılmış cinsel heyecan ve yaşantının dışına çıkmama
 • Erken boşalmaya bağlı zamanla meydana gelen isteksizlik

GÖRÜLME SIKLIĞI

Yurt dışında yapılan klinik çalışma ve vaka raporlamalarında bu durumun görülme sıklığının %20 ile % 30 arasında değişiklikler gösterdiği görülmüştür.Diğer cinsel işlev bozukluklarında olduğu gibi toplumlarda görülme sıklığı kültürel alt kodlar ve bireylerin psikososyal yaşantılarıyla alakalıdır.

Ülkemizde ise görülme sıklığı son derece yüksek olup erkekler arasında en yaygın görülen cinsel sorunlardan bir tanesidir.resmi sonuçlar yurt dışıyla paralelik göstersede türk erkeklerinin %60-%70 lik kısmı erken boşalma problemi yaşadığı bilinmektedir.Cinsel terapi hizmeti veren özel ve resmi kurumlara erektil disfonksiyondan sonra en fazla bu sorunda başvuruların yapıldığı görülmüştür.

 

 

ERKEN BOŞALMANIN NEDENLERİ

    Erken boşalmanın altında neredeyse sayılamayacak kadar neden bulunmakta­dır.Esasında her bir vaka kendine özgü nedenlere sahip diyebiliriz.Aşağıda erken boşalma problemi yaşayan bireylerin sahip olduğu en yaygın organik ve psişik nedenleri sıralayacağız.

 Organik nedenler:

Organik nedenlerin altında yatan sebeler,Prostat iltihabı ( Prostatit)  ,T12-L1 dü­zeyindeki nörolojik yaralanmalar ,merkezi sinir sisteminden kaynaklanan  hasta­lıklar,magnezyum düşüklüğü,hipertiriodi,penis cilt yüzeyinin aşırı hassasiyeti yada erkeğin başka bir cinsel problemine dayalı ikincil bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Psikolojik nedenler:

o       Genel tabloya bakıldığında erken boşalma yada diğer adıyla denetimsiz ve kont­rolsüz dediğimiz bu cinsel problemin altında yatan psişik nedenlerin başında er­genlik ve gençlik döneminde ayıp günah ve yakalanma korkusuyla yapılan mas­türbasyonlar yatmaktadır.Gençlerin yada ergenlerin mastürbasyona karşı takındığı bu tavır yanlış öğrenmelere neden olmakta ve belirli bir dönemden sonra erken boşalma sorunuyla karşı karşıya kalmaktadır.

o       Psikojenik kökenli erken boşalmanın altında yatan diğer bir neden ise dinamik psikolojide karşımıza çıkan ödipal çatışma dediğimiz kavramdır.çocukluk yaşla­rında cinsel kimliğin sağlıklı bir şekilde inşa edilememesi ve buna bağlı olarak anne ve babayla sağlıklı bir özdeşim kurulamamasıdır.Ödipal çatışmaya bağlı er­ken boşalmada kişinin bilinç altındaki bir takım duyguların cinsel birleşme esna­sında egoya uygulamış olduğu baskı kişiyi erken boşalmaya itmekte ve buna bağlı olarak var olan kaygıdan erken boşalarak bu şekilde kurtulma yollarına başvur­maktadır.esasında bakıldığında erken boşalma burada bir savunma mekanizması olarak karşımıza çıkabiliyor diyebiliriz.

o       Diğer bir neden ise Performans anksiyetesi dediğimiz yani kişinin karşı tarafı tat­min edeme korkusundan kaynaklanmaktadır.buradaki temel düşünce ise erkek kimliğinin toplumumuzca çok kutsanması ve buna bağlı olarak güçlü ve sağlıklı erkek kimliğinin cinsellikte gösterilen başarıyla ilintilendirilmesi bir takım düşün­sel süreçleri devreye sokması ve cinsel ilişkin tamamen kendini ve kimliğini is­pata yönelik bir amaca hizmet etmeye başlamasıdır.burada erkek ya sertleşmezse korkusuyla sertleşme problemini yada inerse düşüncesiyle erken boşalma soru­nunu yaşamaktadır.

o       Cinsel ilişki öncesinde ve ilişki esnasında yaşanan heyecan ve gerginlikte erken boşalmaya neden olmaktadır.Çünkü heyecan esnasında yaşanan kaslardaki gerginlik bize göstermektedir ki boşalma süresini hızlandırmakta ve kişide erken boşalmaya yol açmaktadır.

o       Cinsel açıdan baskı altında yaşanmış ve cinselliğe karşı olumsuz bir tavır almış ortamlarda yetişmek.

o       Aşırı stres ve yorgunluk

o       Cinsel ilişki ile ilgili abartılmış beklenti içinde olma

o       Cinsel travmalar

o       Yanlış cinsel inanışlar

 

 

BOŞALMA SÜRELERİ VE SINIFLANDIRMASI

o       Normal boşalma :Süreye bağlı olmaksızın partnerler arasında uyum söz konusudur.Boşalmanın üzerinde denetim ve kontrol kişinin elindedir.

o       5-7 dakika :Boşalma refleksi üzerinde istemli bir denetim yoktur.Boşalma refleksif bir şekilde gerçekleşir.Partnerin orgazm süresine bağlı olarak her iki tarafda bu süreyi sorun olarak algılamaz .Doyum ve tatmin sorunları yaşanmaz.

o       5-7 dakika : Boşalma refleksi üzerinde istemli bir denetim yoktur. Partnerin orgazm süresine bağlı olarak süre sorun olarak algılanabilir .Cinsel doyum ve tatminde sorun yaşanılır.Boşalma Refleksif bir şekilde gerçekleşir.

o       3-4 dakika : Boşalma Refleksif bir şekilde gerçekleşir.iyi derecede erken boşalma söz konusudur.

o       1-2 dakika : Boşalma Refleksif bir şekilde gerçekleşir.Orta derecede erken boşalma söz konusudur.

o       0 saniye : Boşalma Refleksif bir şekilde peni vajinaya girmeden gerçekleşir.İleri derecede erken boşalma söz konusudur.

                                 Not:Yukarıda bahsettigimiz süreler penis vajina birlikteliğini içeren sürelerdir.

Kaynaklar:  

Prof. Dr. M.Hakan TÜRKÇAPAR.Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Eğitim Ders Notları. 2011 Ankara

H.Singer KAPLAN. Cinsel Terapi El Kitabı. 2010. Ck Yayınları Ankara

R.O.Stanley. Cinsel Bozuklukların Tedavisinde Hipnoz Kullanımı. Klinik Hipnoz. Psikoterapi ve Hipnoz Derneği Yayınları.2005

Gökhan GÖKSU. CİTEB Ders Notları.2013. Ankara

www.citeb.org.